Medycyna Cyriax'a
Szeroki wachlarz
procedur leczniczych
Specyfikacja zabiegu

Jest to kompleksowa metoda diagnozy oraz terapii schorzeń narządu ruchu stworzona przez brytyjskiego lekarza Jamesa Cyriaxa. Podstawy teoretyczne Medycyny Ortopedycznej stanowią zrąb wielu odrębnych systemów terapeutycznych, a także znajdują uznanie w licznych środowiskach lekarskich. Skuteczność diagnostyczna metody oparta jest na szczegółowym wywiadzie oraz badaniu funkcjonalnym, których wynik tworzy podłoże dla identyfikacji charakterystycznego wzorca klinicznego. Testowanie narządu ruchu sposobem Cyriax’a znamionuje duża dokładność, dzięki czemu poszukiwanie odpowiedzi w badaniach obrazowych często staje się zbędne, a sam proces zdrowienia wybitnie się skraca. Medycyna Ortopedyczna oferuje szeroki wachlarz procedur leczniczych ukierunkowanych na przyczynę problemu, a nie tylko na jego objawy. Nasz Ośrodek jest w stanie zaoferować szereg procedur Medycyny Ortopedycznej niedostępnych dla większości gabinetów. Dzięki ścisłej współpracy na linii Terapeuta-Lekarz Ortopeda, pacjent ma dostęp do infiltracji zmniejszającej stan zapalny oraz ból, a sam proces leczenia podlega wielopłaszczyznowej kontroli. Filozofia, na której opieramy nasze działania – kooperacja lekarzy i fizjoterapeutów – jest nie tylko cechą metody Cyriax’a, lecz także stanowi podłoże dla procesu współczesnej rehabilitacji.
Wskazania
- nagłe oraz przewlekłe bóle kręgosłupa oraz stawów obwodowych,
- zaburzenie ruchomości stawów,
- problemy w obrębie mięśni oraz ich przyczepów – naderwania, stany zapalne,
- zapalenie pochewek ścięgnistych,
- uszkodzenie więzadeł.
Główne techniki
terapeutyczne
- głęboki masaż poprzeczny,
- mobilizacje/manipulacje,
- naciąganie torebki stawowej,
- trakcja,
- ifiltracja lub wstrzyknięcie dostawowe,
(dostępne tylko dla lekarzy).
Dr James Henry Cyriax
1904-1985
Autor metody - Dr James Henry Cyriax

Brytyjski lekarz i terapeuta, często nazywanym „ojcem medycyny ortopedycznej”. Większość życia poświęcił na rozwijaniu umiejętności badania oraz terapii schorzeń narządu ruchu ograniczając do minimum konieczność interwencji chirurgicznej u swoich pacjentów. Prostota systemu diagnostycznego Cyriax’a, uznawana przez wielu za genialną, pozwala na sprawne zidentyfikowanie źródła problemu oraz jego eliminację. Stworzone przez Cyriax’a podstawy teoretyczne Medycyny Ortopedycznej zostały w dużej mierze wykorzystane przez autorów innych ogólnie uznanych metod terapeutycznych na świecie. Świadczy to nie tylko o jego wielkiej inteligencji, lecz również o autorytecie, jakim cieszył się w tamtych czasach.