Metoda McKenzie'go
Nacisk na
autoterapię
Specyfikacja zabiegu

Jedna z najbardziej upowszechnionych metod mechanicznej diagnozy oraz terapii bólów kręgosłupa na świecie (obecnie również stawów obwodowych). Stworzył ją nowozelandzki fizjoterapeuta Robin McKenzie, który przez lata praktykował w klinikach Cyriaxa, Stoddarda, Maitlanda, Maigne'a oraz Kaltenborna. McKenzie rozwinął swój system terapeutyczny do tego stopnia, że dziś jest on jednym z najlepiej usystematyzowanych i obiektywnych systemów rehabilitacyjnych na świecie. Wartość diagnostyczna metody została potwierdzona licznymi badaniami naukowymi, dzięki czemu zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników. Diagnoza oparta na szczegółowym wywiadzie oraz badaniu klinicznym pozwala zakwalifikować bóle kręgosłupa do 3 głównych zespołów: strukturalny,dysfunkcyjny oraz posturalny, z czego pierwszy jest najczęstszą przyczyną nagłych oraz przewlekłych dolegliwości w obrębie kręgosłupa. Istotą metody jest nacisk na autoterapię (samodzielność pacjenta w radzeniu sobie z bólem) i samowystarczalność pacjenta, dzięki czemu uniezależnia się on od personelu medycznego i staje się aktywnym uczestnikiem procesu rehabilitacji.
Zasób wiadomości oraz technik autoterapii dostarczonych przez terapeutę w większości przypadków staje się wystarczający, aby pacjent mógł przejąć kontrolę nad swoim bólem i uporać się z problemem. Niewielka część pacjentów wymaga zastosowania wielopłaszczyznowej terapii w gabinecie, co wynika z zaawansowania przyczyny bólu. W takich przypadkach jednak nadrzędnym celem jest jak najszybsze usamodzielnienie poszkodowanego.
Wskazania
-nagły oraz przewlekły ból w obrębie kęgosłupa szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowego,

-problemy z kręgosłupem przebiegające z promieniowaniem (ból, parestezje) do kończyn górnych oraz dolnych - "rwa kulszowa",

-problemy w obrębie stawów obwodowych.