NDT Bobath
Eliminacja bólu
Specyfikacja zabiegu

Koncepcja NDT Bobath została zapoczątkowana w latach 40 XX wieku przez fizjoterapeutkę Bertę Bobath oraz jej męża, neurologa – Karola. Z czasem, wraz ze zdobywaniem doświadczenia była ona modyfikowana i rozwijana zgodnie z nową wiedzą medyczną. Metoda NDT Bobath jest interdyscyplinarnym podejściem, ukierunkowanym na rozwiązanie problemu związanego z rozwojem dziecka, jego obserwacji oraz pełnego uczestnictwa w czynnościach życia codziennego. Zaburzenia można zaobserwować w napięciu mięśniowym i wzorcach ruchu, pracy zmysłów, percepcji oraz intelektualnych. W koncepcji ocenia się istotne kryteria rozwoju, które umożliwiają dziecku uczenie się przydatnych mu umiejętności. Terapia ma charakter funkcjonalny, główny nacisk kładzie na aktywny udział dziecka w czasie zajęć oraz osiągnięcie celów, jakie postawili sobie terapeuta, dziecko, rodzic. W czasie zajęć terapeuta przygotowuje dziecko do funkcji poprzez wpływ na napięcie mięśniowe, facilitację oraz stymulację podobnych do prawidłowych, użytecznych wzorców ruchowych, które stanowią podstawę funkcjonalną.
Zasady koncepcji
Stosowane przez
terapeutę
– obserwacja
– szukanie problemu, rozwiązania
– analiza umiejętności oraz trudności dziecka
– analiza cech osobowości, uwarunkowań
intelektualnych oraz środowiskowych.