Slide 1 Slide 3 Slide 2 Slide 3

Terapia metodą PNF ma bardzo rozległe zastosowanie, najczęściej wykorzystywana jest w usprawnianiu następujących jednostek klinicznych:
- uszkodzenie centralnego oraz obwodowego układu nerwowego – udar mózgu, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, choroba Parkinsona, powikłania w przebiegu „rwy ramiennej” oraz kulszowej i wiele innych, - problemy ortopedyczne – zwyrodnienia, urazy, wady postawy, skoliozy, stany pooperacyjne.
PNF „prioproceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe”.

Propriocepcja – dotyczy wszelkiego rodzaju receptorów czuciowych, które zbierają informacje o wykonywanym ruchu oraz ułożeniu ciała w przestrzeni.

Nerwowo-mięśniowy – dotyczy układu nerwowego i mięśniowego.

Facilitacja – torowanie, ułatwianie wzrokowe słuchowe i dotykowe.

Od lat 40 XX wieku jest jedną z najlepiej rozpoznawanych koncepcji terapeutycznych w obrębie fizjoterapii. Metoda stworzona przez Hermana Kabata, Margaret Knott i Dorothy Voss pierwotnie wykorzystywana była do terapii pacjentów ze stwardnieniem rozsianym oraz chorobą Heinego Medina. Wraz z rozwojem nauki, PNF znalazł swoje

zastosowanie w terapii pacjentów z objawami neurologicznymi, urazowymi jak i ortopedycznymi.

Koncepcja PNF opiera się na neurofizjologicznych odkryciach sir Charlesa Sherringtona oraz systemie łańcuchów mięśniowych opracowanych przez Hermana Kabata. W dużym uproszczeniu, łańcuch pozwala na uruchomienie słabej grupy mięśniowej w kompleksowym ruchu opartym na silnej grupie mięśniowej. Proces wykorzystywania mocnych stron w celu poprawy słabych stanowi jeden z dogmatów filozofii PNF.


Filozofia PNF
- PNF jest metodą globalną i kompleksową ujmującą człowieka jako całość;

- Terapia opiera się na maksymalnym wykorzystaniu rezerw czynnościowych pacjenta. Potencjał tkwiący w każdym człowieku powinien zostać racjonalnie wykorzystany i ukierunkowany na optymalny rozwój psycho-motoryczny. Można to osiągnąć dzięki aktywnemu udziałowi pacjenta w czasie terapii, samodzielnemu wykonywaniu ćwiczeń oraz edukacji motorycznej;
- Pozytywne podejście terapeuty – podstawą terapii jest pokazanie pacjentowi jego potencjału, nie braków jakie niesie ze sobą choroba;
- Głównym celem terapii jest pomoc pacjentowi w osiągnięciu najwyższego poziomu funkcjonalnego;
- Integracja zasad nauczania i kontroli ruchu w celu uzyskania najwyższego poziomu motorycznego - z tego powodu proces terapeutyczny odbywa się na poziomie strukturalnym, czynnościowym oraz na poziomie uczestnictwa w życiu społecznym.
Rehastep
Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej

pl. 20. października 16
62-050 Mosina
Rejestracja telefoniczna:
607 865 018

E-mail:
biuro@rehastep.pl
Czynne w godzinach:
Pn-Pt: 9.00 - 20.00
Sobota: 9.00 - 15.00

Copyrights 2012 Rehastep. All rights reserved.