Trakcja mechaniczna kręgosłupa
Wskazania do trakcji
są ściśle ukierunkowane
Specyfikacja zabiegu

Jest to zabieg, którego celem jest intensywne wyciągnięcie (wydłużenie) w osi kręgosłupa przy użyciu specjalnego stołu oraz pasów stabilizacyjnych. Korzystne działanie trakcji znano już w starożytnym Egipcie oraz w kulturze Azteków, a w późniejszym okresie zabieg opisał również Hipokrates (350 p.n.e.) oraz Galen (131-202 n.e.). Obecnie fizjoterapeutyczną trakcję stosuje się głównie na szyjny oraz lędźwiowy odcinek kręgosłupa, jej zadaniem jest wytworzenie leczniczych warunków dla regeneracji. Uznaje się, że osiowe oddalenie sąsiadujących kręgów może pozytywnie wpływać na przepuklinę znajdującą się między nimi. Dzieje się tak dzięki wytworzonemu podciśnieniu, które mechanicznie wpływa na umiejscowienie przepukliny oraz pobudza wymianę płynów w dysku (przyspieszona regeneracja). Wskazania do trakcji są ścisłe określone i zazwyczaj stosuje się ją w przypadku wcześniejszego niepowodzenia terapii manualnej. Istotne parametry mechaniczne oraz czasowe wyciągu sprawiają, że niemożliwym jest uzyskanie tych samych efektów przy pomocy rąk terapeuty. Dla osiągnięcia optymalnych rezultatów trakcję należy wykonywać codziennie w serii minimum 10 zabiegów.
Wskazania
- przepuklina kręgosłupa o określonych parametrach,

-często nawracające bóle pleców oraz kręgosłupa szyjnego,

-stan po laminektomii i innych zabiegach kręgosłupa (za zgodą lekarza).
Przygotowanie
do zabiegu
- Do trakcji należy przystąpić nie będąc pod wpływem leków przeciwbólowych (chyba, że lekarz uzna, że jest to konieczne).

-Ubiór – bez znaczenia, najlepiej luźny.